Affordable Access

Tingen med de första Runorna : från vår tideräknings början till ca 400 e Kr ? vad kan de berätta?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Arkeologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Runologi
  • Järnåldern
  • Skandinavien
  • Archaeology
  • Arkeologi
  • History And Archaeology

Abstract

Målet med detta arbete är att undersöka på vilken typ av föremål som de första runorna ristades, i vilken arkeologisk kontext som de har hittats, var runinskriptionen suttit på föremålen. Jag hade också som målsättning att ta reda på vilka tolkningar som gjorts till dessa och vilka behov som kan ha legat bakom skapandet och användandet av runorna, varför det skedde just vid den tidpunkten och vilka personer som kan ha ägt runmärkta ting. Periodmässigt begränsade jag arbetet till ungefär de första fyra hundra åren av vår tideräkning med inriktning på romersk järnålder och inom Skandinavien. Information och intryck om aktuella fynd skaffade jag genom publicerad litteratur, några få Internetsidor och besök på Lunds historiska museum och Nationalmuseum i Köpenhamn. Eftersom runstenar är svåra att datera valde jag att inte alls ta med några sådana. Informationen samlades sedan i en förteckning som också legat till grund för bearbetningen av materialet. Resultatet av arbetet blev att runorna troligen tillkom under första århundradet med inspiration från latinet. De tidigast daterade fynden med runor har huvudsakligen återfunnits i mossar och i gravar och inom vad som idag är Danmarks gränser och mestadels är det dyrbara ting som tillhört människor i samhällets och krigshärens övre skikt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F