Affordable Access

Sjećanje na Dalibora Brozovića

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dalibor Brozović
  • In Memoriam

Abstract

Microsoft Word - 0.doc Krešimir Ćosić: 415 godina Vrančićeva rječnika 263 Primljeno 14. svibnja 2010., prihvaćeno za tisak 31. svibnja 2010. Marko Bagić SJEĆANJE NA DALIBORA BROZOVIĆA Jezikoslovac i akademik Dalibor Brozović rođen je 28. srpnja 1927. go- dine u Sarajevu. Osnovnu školu poha- đao je u Zenici, a gimnaziju u Viso- kom, Sarajevu i Zagrebu. Na Filozof- skom fakultetu u Zagrebu studira kroa- tistiku i talijanski jezik gdje je 1951. godine diplomirao, a 1957. godine i doktorirao disertacijom Govor u dolini rijeke Fojnice. Od godine 1952. zapo- slen je kao asistent na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu, a već sljedeće godine postaje lektor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, što radi do 1957. godine. Tada odlazi u Zadar na Filozofski fakultet gdje postaje asistent predavač, zatim 1958. godine docent, 1962. godine izvanredni pro- fesor, a od 1968. do 1990. godine redoviti profesor. Kao gost predavač pre- davao je na University of Michigan u SAD-u i na Sveučilištu u Regensburgu u Njemačkoj, te na mnogim drugim. U Hrvatskoj (tada Jugoslavenskoj) akademiji znanosti i umjetnosti dje- luje od 1975. godine, postajući redom: član suradnik (1975.), izvanredni član (1977.) i redoviti član (1986.). Vanjski je član i, 1986. godine, Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Među ostalim, postaje članom Europske aka- demije i Akademije nauka Bosne i Hercegovine. U HAZU-u je bio članom Odbora za dijalektologiju, Odbora za leksikografiju i Odbora za etimologiju. Bio je predsjednikom Hrvatsko-bugarskoga društva te Hrvatskog saveza za esperanto. Od 1991. do 2000. godine bio je glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, a bio je članom uredništva Europskoga i Opće- slavenskoga dijalektološkog atlasa te glavni urednik Hrvatske enciklopedije (1., 2., i 3. svezak) Akademik Dalibor Brozović bio je jedan od najvećih hrvatskih jeziko- slovaca 20. stoljeća. Proučavao je kako hrvatske dijalekte, tako i hrvatski standardn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments