Affordable Access

El retaule dels doctors de l'Església de la Seu de Girona. Estudi documental i estilístic

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL PINTOR PERE FERNÀNDEZ A GIRONA PER PERE FREIXAS I CAMPS L'estat de la qüestió sobre l'activitat de Pere Femàndez a Itàlia mostra encara un perfil amb força indefinicions i totalment obert a nous matisos. Ho remarcà així el professor F. Bologna en la seva intervenció al Col·loqui L'expansió del Renaixement a Catalunya celebrat a Girona el 1987', con- clusió a la qual hom arribà també en la valoració final que tancà aquest col·loqui ^ Si a això hi afegim els resultats canviants i a cops agosarats que dife- rents autors han adduït des que l'any 1928 Suida va adjudicar l'autoria dels frescos de la capella Carafa a Sant Domenico Maggiore de Nàpols a un pin- ' Les actes d'aquest col·loqui celebrat a Girona l'any 1987 no han estat publicades i no tenim notí- cia que la ponència que hi desenvolupà el professor F. Bologna hagi sortit a la llum a Itàlia o en un altre lloc. D'altra banda, el contingut de la intervenció de M. Tanzi sobre l'activitat de Pere Femàn- dez a Cremona no s'ha fet públic, atès que descobertes recents qüestionen seriosament les atribucions cremoneses a Femàndez anunciades per Tanzi. Que hom sàpiga, el seu treball. Per gli esordi cremo- nesi dello Pseudo Bramantino, dins "Bolletino d'Arte", núm. 26. Roma, 1984, pàgs. 13-30, no ha estat objectat públicament. Tot amb tot, deixem constància aquí de la revisió que caldrà fer a l'hora de precisar la catalografia de Pere Femàndez, en particular, d'aquella referida a les obres del període cremonès. A hores d'ara, el balanç del coneixement contrastat sobre el pintor murcià no permet adju- dicar-li més d'una quinzena d'obres. ^ El professor J. Sureda remarcà a les conclusions finals el caràcter nòrdic més que no pas italià de la pintura de Pere Femàndez, observació que coincideix amb la línia expressada per F. Navarro en el mateix col·loqui, quan apuntà les influències de Dürer i de la pintura germànica a propòsit del retaule de Santa Elena de la Seu de Girona. 79 PERE FREIXAS I CAMPS tor des

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F