Affordable Access

Prepájanie regionálnych hospodárskych priestorov v pohraničnom regióne Centrope

Authors
Source
Legacy

Abstract

Autor v článku analyzuje a porovnáva vybrané regionálne makroekonomické ukazovatele, aby dokázal, že pohraničný región Centrope sa vnútorne homogenizuje a že regionálne rozdiely v rámci neho sú menšie ako v rámci samotných národných ekonomík predmetných krajín. Využíva na to porovnania variačných koeficientov pre HDP na obyvateľa v PKS a miery nezamestnanosti v regióne a mimo neho. Na doplnenie obrazu analyzuje aj sektorovú štruktúru regionálnych hospodárstiev v pozorovanom priestore. Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0826/08 „Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa sveta (sociologické a politologické aspekty sociálno-ekonomických a bezpečnostných prolémov)“.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F