Affordable Access

Knjiga Niko Kralj autorice Jasne Hrovatin

Authors
Publisher
Forestry faculty of University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DrvnaIndustrija_02-2011.indd Nove knjige ............................................................... 162 DRVNA INDUSTRIJA 62 (2) 162-164 (2011) Knjiga Niko Kralj autorice Jasne Hrovatin U čast 90. rođendana jednoga od najvećih dizaj- nera na području oblikovanja namještaja prošlog sto- ljeća, autorica Jasna Hrovatin napisala je monografi ju koja je izašla u izdanju Visoke šole za dizajn iz Ljublja- ne. Monografi ja je tiskana na slovenskome pod naslo- vom Niko Kralj te na engleskom jeziku pod naslovom Design for all, all for design. Knjiga je podijeljena na dva dijela, od kojih je u prvome opisano povijesno razdoblje Kraljeva djelo- vanja i njegov životopis, s posebnim opisom peda- goškoga i dizajnerskog rada i posebnostima njegova dizajna, te je dana ocjena njegove uloge i rada kao arhi- tekta – dizajnera. Drugi je dio upoznavanje s opsegom njegova rada, s kronološkim pregledom. Knjiga završa- va dojmovima o Niki Kralju koje su izrekli njegovi su- radnici, studenti, prijatelji i obitelj. Niko Kralj utemeljitelj je slovenskoga industri j- skog oblikovanja. Kao međunarodno priznati stručnjak na području oblikovanja u drugoj polovici 20. st. uvršen je među najznačajnije dizajnere u svijetu. Njegova ino- vativna rješenja podarila su svijetu nekoliko bezvremen- skih primjeraka namještaja, a brojne domaće i strane nagrade govore o kvaliteti Kraljeva rada na području oblikovanja. Proizvodi koji su zasnovani na velikoserij- skoj proizvodnji bili su komercijalno uspješni i izrađeni u stotinama tisuća komada. Zbog svoga bez vremenskog modernističkog oblika, Kraljevi proizvodi pripadaju eu- ropskoj modernoj klasici. Njegovoj stolici Rex struka je Slika 1. Niko Kralj Slika 2. Autorica monografi je doc. dr. sc. Jasna Hrovatin ............................................................... Nove knjige DRVNA INDUSTRIJA 62 (2) 162-164 (2011) 163 dodijelila status umjetničkog proizvoda koji je izlo žen u newyorškom Muzeju moderne umjetnosti MOMA-i. Niko Kral

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments