Affordable Access

Čitanje Kavanjinove Poviesti vanđelske (Bogatstvo i uboštvo) u tradiciji hrvatskoga filozofskog mišljenja

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ČITANJE KA VANJINOVE POVIESTI VANĐELSKE (BOGATSTVO I UBOŠTVO) U TRADICIJI HRVATSKOGA FILOZOFSKOG MIŠLJENJA Ljerka Schiffler Od Scherzera,1 Karamana,2 Ćičin-Šaina,3 Aranze4 i Kukuljevića-Sakcinskog,5 do suvremenih književnih i kulturnih povjesničara, kroatista i filologa, proučavanje i vrednovan Kavanjinov književni opus, njegovo mjesto i značenje ne samo u tradiciji hrvatske epike (između Marulića i Vetranića, te Kačića i Reljkovića) , nego i hrvatske duhovne baštine, utvrđeni izvori, obavljana komparativna proučavanja (primjerice Kavanjina i Gundulića), naglašavana autorova erudicija i enciklopedijska širina njegova religiozno-didaktičkog epa (kako ga prosuđuje književna historio- grafija) Poviest vanđelska, koju J. Aranza nazva »našom slavenskom enciklopedi- jom u versima«.6 Od mnogih mogućih i različitih pristupa i čitanja Kavanjinove »Poviesti vanđelske« . kao što je književno-povijesno, estetsko-analitičko, filološko pa štoviše i ideološko čitanje, ne manje značajnim smatramo ono kojemu je to djelo bogatim izvorištem, naime filozofijsko čitanje i to dvosmjerno: prvo polazi od njegovih izvora, svemu onomu što Kavanjin ima iza sebe, i na što nastavlja, hvatajući neke od refleksija, ideja i senzibiliteta koji će biti presudni za profiliranje duhovnog obzora njegova mišljenja za pjesnikovu misaonu usmjerenost. Ponajprije je to spomenuta hrvatska baština, pjesnička i književna, duhovno-religijska i refleksivno-filozofska. Drugo traga za idejno-misaonim pozicijama vlastita stoljeća, za korespondentno- stima općeeuropskih ideja koje susrećemo u Kavanjina i koje predstavljaju pojmovno ozađe njegova djela. Konačno, iz tog je dvosmjernoga čitanja moguće zaključiti o onomu što takvim čitanjem dobivamo i čime Kavanjin ishodi iz svog vremena i čime 50 je opravdan hermeneutički pokušaj: zaključiti naime o smislu i značenju obnavljanja nekih univerzalnih krugova pitanja i problema čovjeka, ne samo Kavanjinova, nego i svakog vremena, pitanja što ih svagda iznova od najs

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F