Affordable Access

Arbetarklassen under rekordåren

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nordiska språk
Publication Date
Keywords
  • Rekordåren
  • Respektabilitet
  • Klass
  • Susanna
  • Alakoski
  • Arbetarklass
  • Svinalängorna
  • Languages And Literatures

Abstract

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur arbetarklassen gestaltas i Susanna Alakoskis självbiografiskt färgade roman Svinalängorna (2006). Uppsatsen syftar också till att undersöka vad som spelar in i klassificeringen av familjen som arbetarklass genom att jämföra romanens gestaltning av arbetarklassen med den som framträder i historieskrivningen. För att besvara mina frågeställningar har jag utgått från en kvalitativ forskningsansats i min litteraturstudie, som inbegriper en djupgående läsning av romanen. Under läsningen har referenser gjorts till vad de olika sidorna behandlar, som sedan sammanfattas och sorterats under olika teman. Jag har utgått från ett intersektionellt perspektiv, som kopplas till begreppet respektabilitet. Familjen i Svinalängorna framställs som en familj utan nämnvärd social status och som har ekonomiska problem. Föräldrarnas alkoholkonsumtion och ekonomiska förutsättningar motverkar deras strävan att bli respektabla. Slutligen presenterar Svinalängorna en alternativ bild av de svenska rekordåren och verkligheten för en arbetarklassfamilj i Sverige under 1960- och 1970-talen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

The A.M.A. Down Under.

on Canadian Medical Association j... Aug 18, 1962

Under fire.

on Nursing times 1993

Under Review

on PLoS Biology Jan 01, 2006
More articles like this..