Affordable Access

Uglednija muslimanska kuća u Sarajevu

Authors
Publisher
Josip Matasović [Croatian State Archives]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Uglednija Muslimanska Kuća
  • Sarajevo

Abstract

Dr. šaćir Sikirić. kamena, pa joj ni brojni požari okolice ne nanesoše znatne štete. Zakladnik je za uzdržavanje ove ustanove odredio mnoge nepokretnine, koje su tokom vremena potpuno propale. Time je ova insti- tucija osiromašila i danas se tamo i ne drže derviški sastanci. Ne znamo ko je bio prvi pročelnik ove tekije. Prvi je šejh, o kome nešto znamo, Hasan Kairni, glasoviti mistički pjesnik. Nje- gove su pjesme sabrane u posebni divan (pjesnička zbirka), a uspomena na ovog po- božnjaka još i danas živi kod bosanskih mu- slimana. Prilikom neke bune (god. 1681.) morao je napustiti Sarajevo i preseliti se u Zvornik, gdje je ostao do smrti (god. 1691.). Tamo je i sahranjen, a njegov grob musli- mani još i danas u velikom broju posjećuju. Iza Hasan-Kaimije postade šejhom Sinano- ve tekije Mehmed Tokat1i, čiji se grob nalazi u tekijskom dvorištu. Trećeg poznatog nam šejha ove tekije Hajruddina, koji u drugoj polovici XVIII. stoljeća prilikom nekog požara zaglavi naslijedi Sahir, poznati po- božnjak i ljubimac sarajevskog stanovništva. Njegov grob pod Panj inom kulom još i da- nas posjećuju pobožni ljudi i pričaju, da na grobu zapaljenu svijeću ni najjači vjetar ne udune. Iza ovog odličnog pobožnjaka bijahu šej- hovi ove tekije: Hasan Dalagija (umro 1855. god.) i zet mu Hadži Salih Cvancika (umro 1874. god.) te konačno sin ovog zadnjega Edhem, koji je umro prije nekoliko godina. Derviši ove tekije pripadahu redu "ka- diri«, koji nosi ime svoga osnivača Abdul Kadir Gilanije, glasovitog mističnog pisca, koji je umro 561. god. po Hidžri.1) B i str i g i n ate k i j a. Godine 1599. ro- dio se je u Sarajevu na lijevoj obali Miljacke u gradskom predjelu Bistrik Ibrahim Bistri- gija. Po svršetku početnih nauka ode u Carigrad na studije i nakon dugo godina po- vrati se u svoje rodno mjesto. On osnova u Bistriku tekiju nakšibendijskog reda, gdje je okupljao derviše na zajedničke obrede i držao predavanja. Kasnije je imenovan sa- rajevskim muftijom i oba je zvanja savjesno vršio sve do svoje smrti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F