Affordable Access

La donació Iglésies-Fontserè

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

8 Mediateca La donació La biblioteca Iglésies- Fontserk ha arribat al & .. -- Centre de Lectura gracies a la generositat de la senyora Maria Fontsere i Marroig. Poques vegades una donació reunirA les característiques singulars que envolten la present. El Centre de Lectura agraeix aquesta donació, tan valuosa per la seva quantitat i per la qualitat de les obres que la formen, que sens dubte sewira per. millorar la dotació de la Biblioteca de I'entitat en particular, i de la ciutat per extensió. Josep Iglésies Josep Iglésies i Fort (Reus 1902- Barcelona 1986), soci d'honor del Centre de Lectura, fill il.lustre de Reus i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, histo- riador, escriptor i gebgraf, és I'autor de gairebé cinc-cents títols, entre llibres, articles i notes a diaris i revistes. De jove d'adherí a la Joventut Nacionalista de la Lliga Regio- nalista i publica les primeres col.laboracions a la Revista del Centre deLectura, alhora que for- mava part de la Secció Excursio- nista de I'entitat Fou autor,-gai- rebé sempre en col.laboració amb Joaquim Santasusagna, de diver- ses guies, com Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra de la Llena (1929), Del Camp de Tarragona a /'Ebre ( 1 93 1 ) i Les valls del Gaiii, de Foixi de Miralles (1934). La publicació de guies resta interrompuda per la guerra civil tot just quan havien iniciat la redac- ció de la dedicada als Ports de Beseit; que queda sense fer. Una segona versió de Les muntanyes de Prades. .. va editar-se el 1957 amb la participació de Ramon Amigó. D'aquells anys de joventut, Iglésies recorda especialment la passió per I'excursionisme, una activitat que després hauria de deixar a causa d'una dolbncia car- díaca, i la identificaci6 de I'amor a la muntanya amb I'arrelament al país (Ascendiem a la muntan- ya, sentin! profundament que era la part més genulna de la patria. Teníem per les muntanyes uns ulls d'enamorats i ens satisfeia la sev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F