Affordable Access

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ «ЕМБІЄНТ-МЕДІА»

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Сформулювати теоретичну дефініцію «ембієнт-медіа» (ЕМ) шляхом аналізу і оцінки існуючих трактувань сутності «ембієнт-медіа». Визначити ключові ознаки та елементи ЕМ, які вирізняють їх з-поміж інших засобів маркетингових комунікацій.Методика. Досліджено стан сучасного світового ринку товарів та послуг. Встановлено його достатню насиченість у найрізноманітніших сферах, видах та цінових категоріях. Визначено характер впливу сучасних маркетингових комунікацій підприємств на цільову аудиторію і необхідність появи нових перспективних джерел інформаційного забезпечення. Проаналізовано сутність поняття «ембієнт-медіа», як однієї з рефлексій на появу інноваційних, креативних та непередбачуваних комунікацій. Визначено характерні особливості та ключові ознаки ЕМ в системі ATL/BTL маркетингових комунікацій.Результати. Засіб «ембієнт-медіа» вирізняється своєю здатністю підвищити ефективність комунікативного впливу на цільові аудиторії шляхом активного використання і поєднання інструментаріїв традиційних і нетрадиційних методів просування. Він належить до такого типу маркетингових комунікацій, який є для підприємців, що прагнуть динамічно просувати свій товар на ринок, засобом підвищення рентабельності та дієвості їх комунікаційних каналів. ЕМ є далеко не найдорожчим рекламним інструментом і може допомогти багатьом компаніям у заощадженні.Наукова новизна. Встановлено, що ембієнт-медіа можна трактувати як безумовний комунікаційний засіб, який є оригінальним та інноваційним поєднанням засобів ATL та BTL, у тому числі партизанського (ПМ) та вірусного (ВМ) маркетингу.Практична значущість. Практична значущість статті полягає в дослідженні сутності поняття «ембієнт-медіа» та його корисного впливу на діяльність різного роду компаній в умовах функціонування сучасного ринку товарів та послуг.Ключові слова: ринок товарів та послуг, маркетингові комунікації, ATL/BTL засоби, нетрадиційні засоби маркетингу, ембієнт-медіа, партизанський маркетинг (ПМ), вірусний маркетинг (ВМ).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments