Affordable Access

Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja. Studije o povijesti grčke filozofije

Authors
Publisher
Society for the Advancement of Philosophy ; University of Zagreb – Croatian Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

92 Prolegomena 6 (1) 2007 nje dan kasnije, kad mu razlozi nisu tako napadno prezentni. I nije mu potrebno da se odmakne od sebe u sadašnjem trenutku, dovoljno mu je da se malo distancira od svojeg jučerašnjeg ja. Što mnogi od nas tako i tako stalno čine. A i postmodernisti mirno uvjeravaju svoje studente da istina ne postoji, i ne trepnuvši. Čini se da skeptik može živjeti svoj skeptički život bez velike drame. Djelo je prvi i jedini zbornik na tu temu kod nas, a uspjelo je doista obuhvatiti najznačajnije suvremene autore na tu temu. Još važnije, obda- rilo nas je nazivljem, koje mirne duše može postati standardno za prevo- đenje helenističkih tekstova. Prevoditelji su pokazali izvanredni smisao za uravnoteživanje triju zahtjeva: prenošenje smisla grčke riječi, čuvanje do- maće prevoditeljske tradicije i usklađenost s engleskom terminologijom na kojoj su članci uglavnom pisani. Djelo je prijeko potrebno studentima i nastavnicima filozofije, a korisno i čitljivo za obrazovanog čitatelja kojeg zanima antička kultura i filozofija. Ovom će potonjem, nažalost, mnogi tekstovi biti prilično teški, jer pretpostavljaju priličnu upoznatost s izvor- nim tekstovima, kao i nešto snalaženja u suvremenim epistemološkim, lo- gičkim i ontološkim raspravama. Etička su poglavlja bitno lakša od ostalih i savjetovali bismo čitatelju da započne s njima. Kad budemo raspolagali domaćim prijevodima ključnih tekstova – nadajmo se iz pera sastavljača zbornika – i sam će zbornik jasnije pokazati sve svoje nesumnjive kvali- tete. Ostaje nam samo srdačno preporučiti ga pažnji javnosti. Nenad Miščević Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta – Oddelek za filozofijo Koroška 160, SI-2000 Maribor [email protected] Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja . Studije o po- vijesti grčke filozofije, preveo Mario Kopić, Demetra, Zagreb 2006, xiv + 270 str. Franci Zore rodio se 1961. u Ljubljani. Na Filozofskom fakultetu Sve- učilišta u Ljubljani diplomirao je 1986, magistrirao 1992.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F