Affordable Access

Turvapaikanhakijoiden ja pysyvästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvien tarpeiden tunnistaminen

Authors
Publisher
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
Publication Date

Abstract

Artikkelissa kuvataan Suomessa asuvien maahanmuuttajien kokemia mielenterveyteen liittyviä tarpeita ja niiden tunnistamista. Tutkimus suoritettiin kesällä 2002 ja siinä haastateltiin turvapaikanhakijoita ja pysyvästi Suomessa asuvia maahanmuuttajia yhteensä 86. Lisäksi haastateltiin heitä hoitaneita lääkäreitä yhteensä 71 ja muuta terveydenhuoltohenkilöstöä yhteensä 71. Turvapaikanhakijat ilmaisivat enemmän mielenterveyteen liittyviä tarpeita kuin pysyvästi Suomessa asuvat maahanmuuttajat. Pysyvästi Suomessa asuvat maahanmuuttajat, naiset ja somalit ilmaisivat Suomessa koettujen asioiden vaikuttaneen haitallisesti mielenterveyteensä. Useimmat lääkärit eivät havainneet potilaidensa masennusta eivätkä tunnistaneet masennuksen taustalla Suomessa koettujen asioiden merkitystä. Terveydenhuoltohenkilöstön kyky havaita maahanmuuttajien ilmaisemia mielenterveystarpeita lisää turvapaikanhakijoiden ja pysyvästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada tehokasta hoitoa mielenterveyteensä.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments