Affordable Access

A cross-cultural study on the socialization process characteristics of Russian and Vietnamese students

Authors
Publication Date
Keywords
  • Cultural Study
  • Socialization
  • Russian
  • Vietnamese
  • Students
  • Nghiên Cứu Xuyên Văn Hoá
  • Xã Hội Hoá
  • Học Sinh
  • Nga
  • Việt Nam

Abstract

Mục đích của nghiên cứu là so sánh đặc điểm của quá trình xã hội hoá (chủ yếu là hệ thống giá trị, các khuôn mẫu nhân cách và hành vi) của trẻ thuộc hai nền văn hoá khác nhau là Nga và VN. Trong nghiên cứu cũng làm rõ một số ảnh hưởng của yếu tố văn hoá xã hội đến quá trình lĩnh hội, tiếp thu các chuẩn mực, giá trị và kinh nghiệm xã hội của trẻ em hai nước.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments