Affordable Access

Download Read

Observacions sobre l'arquitectura del retaule de Santa Helena i sobre l'arquitectura del gravat

Authors
Publisher
D'art

Abstract

OBSERVACIONS SOBRE L'ARQUITECTURA DEL RETAULE DE SANTA HELENA I SOBRE L'ARQUITECTURA DEL GRAVAT* BONAVENTURA BASSEGODA I HUGAS BERTA ANTICH I MARTI L'exercici que volem porposar-vos és el d'invertir la mirada: passar de I'espai il.lusori creat per Pere Fernández per fixar-nos en la curiosa mini arquitectura que I'emmarca, el retaule. No es tracta de reivindicar anacrónicament la preeminencia d'un art per damunt d'un altre, ni de descobrir cap dada trascendent fins ara oculta. El nostre discurs neix de la necessitat, que creiem justa, d'emfasitzar el fet que el retaule de Santa Helena és el primer que hem conservat a Catalunya plenament compost «a la romana)), ja que les escasses referencies documentals d'altres retaules anteriors i ara perduts o bé no fan cap al.lusió a la nova moda italiana, o bé quan la fan, sembla que cal entendre-la només circumscrita a alguns detalls d'ornamentació, com és el cas del retaule de Biosca.' El present comentari pretén solament dues coses: 1) reflexionar amb brevedat sobre * Aquest treballl va ser llegit al Col.loqui: L'Expansió del Renaixement a Catalunya, celebrat a Girona entre el 5 i el 8 de novembre de 1987, per aixo presenta una redacció propia de la comunicació oral. 1. Falta un estudi exhaustiu que, a la vista de la documentación publicada, estud'ii, dins el conjunt hispbnic, totes les fórmules de denominació del nou estil, i, 6s clar, la m6s característica: «al romano)) O ((a la romana)). Marías y Bustamante han advertit que aquest epítet designa sobretot una opció ornamental, un tipus de motlluratge (Vegeu Diego de Sagredo, Medidas del Romano. Introducción de Fernando Marías y Agustín Bustamante, Madrid 1986, p. 74). Volem afegir nom6s que d'una lectura atenta de diversos contractes anteriors als anys 1520-1525, fins i tot es pot deduir que aquest tipus d'ornamentació dit ((a la romana» no sempre 6s classicista, sinó que pot ser tamb6 un iipus d'ornamen- tació vegetal derivada de les orles de la miniatura gotica. i qu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments