Affordable Access

El fons documental del poeta de Miravet, Roc Llop Convalia, a Tarragona

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Miscel-lania 15, CERE, 2001, p. 175-180 EL FONS DOCUMENTAL DEL POETA DE MIRAVET, ROC LLOP CONVALIA, A TARRAGONA JOSEP M.T. GRAU PUJOL Arxiver de 1'Arxiu Hzstdric de Tnrrnzona. (Xarxa d'arxius de ln Generalitat de Cntalunyni A més de les hncions de conservar i de descriure documents, els ar- xius en tenen una altra de més important, que és la de divulgar-los per posar- los al servei dels usuaris, sense la qual les primeres no tenen efectivitat, ja que els arxius es deuen a la societat que serveixen i, en el nostrc cas, a la comuni- tat investigadora. L'Arxiu Historic de Tarragona custodia diversos fons personals d'es- criptors, com Mn. Ramon Muntanyola, nahiral de i'Espluga de Francolí (la Conca de Barbera), Joan Puig i Ferreter, nascut a la Selva del Camp (el Baix Camp), i Roc Llop Convalia, de Miravet. Aprofitant les pagines d'aquesta revista ens agradaria comentar breument e1 contingut del darrer fons, poc conegut i estudiat. Roe Llop nasqué I'any 1908 a Miravet. Mestre de professió exercí el magisteri a Vallfogona del Riucorb. El 1934 fou empresonat pels fets d'ochi- bre, i després de la guerra civil s'exilia a Fransa, on capturat pels alemanys passa un dur captiveri de cinc anys al camp d'extennini de Mauthausen, del qual aconseguí sobreviure. Com hem vist, la seva personalitat té tres ves- sants definides, la política, com actiu sindicalista de la CNT, la pedagoga i la literaria. D'aquesta darrera, marcada per una vena poetica, és de la que tenim més testimonis escrits: els seus poemes tenen l'empremta del sofriment al camp de la mort. De fet, el que conservem d'ell majoritariament és l'obra creativa en les tres Ilengües que empra: el catala, el castella i el frances. Es conserven manuscrits i textos mecanografiats. Alguns d'ells foren compilats en el llibre Poemes de llum i tenebra, editat a París el 1967. La seva producció l'hem d'emmarcar en la literatura republicana de I'exili. Tot i que a Mauthausen perdé bona part dels seus origin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments