Affordable Access

Publisher Website

25 Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
4
Issue
4
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(99)70025-8

Abstract

Wstęp Jednym z podstawowych elementów systemu zapewnia jakości w teleradioterapii jest kontrola wydajności wiązek terapeutycznych. Międzynarodowe zalecenia dotyczące systemu zapewniania jakości w radioterapii przewidują stosowanie zewnętrznych procedur kontroli wdrożonego w ośrodku radioterapii systemu zapewniania jakości, czyli auditu zewnętrznego. Program EOUAL-ESTRO realizuje te zalecenia umożliwiając uzyskanie informacji o energii i wydajności aparatu dla pól otwartych oraz sklinowanych, poprzez porównanie odczytu detektorów termoluminescencyjnych napromienionych w ośrodku poddawanym kontroli z detektorami napromienionymi w międzynarodowym ośrodku referencyjnym. Cel Sprawdzenie poprawności kalibracji wiązek fotonowych stosowanych w COOK aparatów terapeutycznych: Theratron 780 E (Co-60), Clinac 600 (X 6 MV) i Neptun 10 PC (X 9 MV) przez audit międzynarodowy. Materiał i metody Program EQUAL-ESTRO (ESTRO Quality Assurance in Radiotherapy) stanowi kontynuację programu rozpoczętego w 1992 roku przez Unię Europejską (UE) w ramach europejskiego programu walki z rakiem. Obecnie Ośrodkiem referencyjnym dla krajów UE jest Institut Gustave Roissy (IGR) w Villejuif (Francja), ściśle współpracujący z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Program obejmuje wiązki fotonowe i oparty jest na wysyłkowej dozymetrii termoluminescencyjnej. Przedmiotem pomiarów są nie tylko wydajności wiązek dla pól otwartych, ale również z pól sklinowanych oraz jakość wiązek. Przesłane przez IGR detektory umieszczono w specjalnym statywie i napromieniano w fantomie wodnym w warunkach określonych dostarczonym protokołem pomiarowym, zgodnie z którym na detektory znajdujące się w punktach referencyjnych należało poddać dawkę 2 Gy. Wyniki i wnioski Opracowane w ośrodku referencyjnym wyniki podzielone są na dwie części. W każdej z nich zamieszczono wartości podane przez badany ośrodek (COOK), wartości zamierzone w ośrodku referencyjnym (IGR) oraz stosunki tych wartości. Pierwsza część zawiera wyniki uzyskane w osiach wiązek, druga – dodatkowe wyniki kontrolnych obliczeń dozymetrycznych, otrzymane pośrednio z wyników części pierwszej. Uzyskane w COOK wyniki dla nowo zainstalowanych aparatów: Theratron 780E i Clinac 600 oraz dla zmodernizowanego aparatu Neptun 10 PC zawierają się w poziomie optymalnym (odchylenia poniżej (3%), co potwierdza poprawność stosowanego w COOK protokołu dozymetrycznego opartego na publikacji TRS 277.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments