Affordable Access

Giải pháp tín dụng hỗ trợ sự phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Tín Dụng Nông Nghiệp

Abstract

Tín dụng đối với sự phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong nền kinh tế. Thực trạng và giải pháp tín dụng tài trợ sự phát triển HTXNN tại tỉnh An Giang giai đoạn 2007-2011

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments