Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 12 augustus 1949

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG VISSCHERUBLAD Augustus 1 M 4.53 17.11 2 D 5.47 18.09 3 W 6.48 19.18 4 D 8.01 20.36 5 V 9.22 21.57 6 z 10.28 22 §7 7 z 11.22 23.11 8 M ------- 12 M 9 D 0.24 12.41 10 W 0.59 13.17 11 D 1.38 13.53 12 V 2.14 14.24 13 Z 2.48 14.56 14 Z 3.19 15.27 15 M 3.54 16.06 16 D 4.32 16.46 17 W 5.14 17.33 18 D 6.08 18.37 19 V 7.29 20.05 20 z 8.51 21.25 21 z 10.01 22.29 22 M 10.55 23.19 23 D 11.40 23.58 24 W ------ 12.20 25 D 0.40 12.59 26 V 1.22 13.40 27 z 2.08 14.22 28 z 2.49 15.04 29 M 3.32 15.48 30 M 4.20 16.38 31 W 5.12 17.35 BereKend volgent het officiële uur van Gre**nv’ich. Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44. Oostende— P.C.R. S. BO LLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel ] ABONNEM ENTEN , 1 {aar : Binnenland IQOfr.TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden. OVERWEGINGEN Bij het uetócfiijnen van het Jawim’CdJLag. de* ‘Uió.óeüj 1945 Vorige week ontvingen wij het jaar- ties op de lange baan geschoven Hoe verslag der Belgische Zeevisserij over ongaarne ook wij deze critische be- het jaar 1945. Opgesteld in het Ne- schouwingen ten beste geven toch derlands en in het Frans geeft het zijn we ertoe verplicht omdat de een overzicht van de vloot en haar waarheid ermede gediend is en om- evolutie alsmede een relaas en kom- dat onze visserijpolitiek bij een mentaar over de wederwaardigheden van de vloot, die tijdens de oorlogs­ jaren in Engeland verbleef. Verder wordt breedvoerig uitgeweid over de haringconcentratie aan de Belgische kust tijdens de Winter 1945-46. Op zich zelf is de uitgave van een jaarverslag zeer nuttig. Doch er zal wel niemand betwisten dat het om nuttig te wezen veel te laat komt en derhalve alle actueel belang verliest. Vergelijken we eventjes met wat in Nederland gebeurt : het verslag van 1948 verschijnt in 1949. Het pleit niet in het voordeel van het verantwoordelijk beheer. In zulke omstandigheden jaarverslagen uitge­ ven heeft meer weg van geidverkwis- ting dan praktisch nut. Men duide het ons dan niet ten

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F