Contribution to the knowledge of louse flies of Croatia (Diptera: Hippoboscidae)

Affordable Access

Contribution to the knowledge of louse flies of Croatia (Diptera: Hippoboscidae)

Authors
Publisher
Croatian Natural History Museum
Keywords
  • Fauna
  • Croatia
  • Hrvatska
  • UšAre
  • Hippoboscidae
  • Louse Flies
  • Faunistics

Abstract

Faunistička istraživanja ušara (Hippoboscidae) tijekom posljednjih dvadeset godina u Hrvatskoj rezultirala su utvrđivanjem 11 vrsta, od kojih su drozdova ušara (Ornithoica turdi), sjajna ušara (Ornithophila metallica), velika ptičja ušara (Ornithomya avicularia), lastavičja ušara (Ornithomya biloba), tamna ptičja ušara (Ornithomya chloropus), mala ptičja ušara (Ornithomya fringillina), velika čiopina ušara (Crataerina melbae), piljkova ušara (Stenepteryx hirundinis) i mala čapljina ušara (Icosta minor) nove u fauni Hrvatske. Ukupni broj vrsta iz porodice ušara u Hrvatskoj fauni povećan je na 11 vrsta.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F