Affordable Access

Usmena poezija na partizanskoj pozornici

Authors
Publisher
Croatian Academy of Science and Split Literary Circles and Arts; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

USMENA POEZIJA NA PARTIZANSKOJ POZORNICI Josip Kekez a) Bibliografija o partizanskoj usmenoj poeziJI, kao i uopce o revo- luciona·rnoj poeziji, nije neznatna; dapace. Sadrzajno se krece od glori- fikacije i propagande do potpunog omalovazavanja, dok se u zadnje vrijeme sagledava kao problem suvremenog folklornog stvarala.Stva. Upravo zbog spomenutih dvaju dijametralno suprotnih i jednostranih pristupa, uza svu brojnost bibliografskih jedinica, uzalud cemo traziti problemsku polivalentnost ili ocekivati sintezu. Sve se uglavnom svodi na tematlsko-idejnu deskripciju partizanskog dvostiha i donekle kra- Cih proznih oblika, obieno svank-anegdota. Izostajala je potpunija stru- cna informacija o drugim usmenoknjizevnim vrstama, zatim informaci- ja o primjeni usmene poezije prethodnih razdoblja, a posebno pak o prisutnosti usmenoknjizevnoga stvaralastva uopce na tzv. partizanskoj pozornici. Poeticke podudarnosti partizanskoga teatra s poeticko-izvedbenim svojstvima usrnene poezije uvjetovat ce opseg, vrstu i funkciju kazali- snoga repertoara. Stoga smatramo potrebnim uvodno i harem ukratko opisati doticno kazaliste. Neke su komponente naznacene vee time sto se znanost u novije doba problemski pita nije li mozda rijec o svjesno- mu iJi nesvjeSilliOmu avangardizmu. Nas bi odgovor bio da su podudar- nosti posve slucajne, jer mu svojstva pro!zlaze <iz uvjeta u kojima 6M 131 nice, a ne httijenja da upravo takvd.m bude, pa mto sa stalnim unutras- njim nastojanjem da se tmnsformilm prerastanj.em pocetJnih »avangard- nih« sV1ojstava. Vee njegovo idejno-mobilizatorsko htijenje upueuje na to da ga ne bismo treba:LL shvaeati avangardnom prethodnicom. U kasnijoj fazi, u fazi priblizne institucionalizacije, ono poprima nova poeticka svoj- stva, pa tada vise nema one tipicne elemente koji bi asocirali na avan- gardnost. Unutrasnje oblik.oV'Ile zakonitosti po'ltupno ga dakle privode ~azalistu uobicajerl()ga znacaja. Na izlozbi >>Putem Kazal<ista narodnog oslobodenja Jugoslav1je<•, ko

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments