Affordable Access

Robert Brian Tate (1921-2011)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 729-782 NECROLOGIES 765 fessionals que el porten pel camí de la medicina i les anàlisis clíniques camp, no ho oblidem, on també desenvolupa una bibliografia científica: Els grups sanguinis i El diagnòstic biològic, tots dos de 1972. El segon, «Una generosa i escassa col·lectivitat en marxa» és una crònica política de la postguerra que deixa pas als dos següents on es defineix l’actitud i posició del personatge en allò que són els seus dos grans compromisos. Així el tercer s’anuncia com «El meu compromís cultural», mentre que el quart com «El meu compromís polític». El cinquè, continuïtat del segon, retorna al temps històric per fer-ne la crònica de la transició, explicar tot el debat polític i ideològic i la organització de les forces i partits polítics de cara a orientar i dirigir el futur que neix l’any 1975 després de la mort de Franco. El llibre és la memòria personal de Joan Colomines, però en participar d’un procés col·lectiu i històric reflecteix la memòria d’una època que fa que El compromís de viure també sigui un re- coneixement implícit dels noms i les persones que es comprometeren en aquest combat per un futur diferent. En aquest sentit és la crònica de tota una generació. Les citacions podrien ser exten- ses. Diguem només, en relació al que hem esmentat abans i quant al compromís cultural, que Colomines dóna les claus que hi ha al darrere de la gestació i acció de la revista Poemes o també explica com es preparà i es desenvolupà un dels primers actes poètics de gran transcendència pública com fou el «Primer Festival Popular de Poesia Catalana al Gran Price de Barcelona». Quant al compromís polític hi ha, lògicament el testimoni del procés polític seguit per Joan Colo- mines al llarg de la seva vida amb les inflexions principals com poden ser la pertinença i marxa del FNC, la fundació d’un nou partit polític en els anys de la transició de base i pensament socia- lista com el Partit Popular de Catalunya (PPC) qu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F