Affordable Access

1369, març 20. Àpoca

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Moner, escuder i procurador de Blanca, vídua de Bernat de Vilademany, reconeix que Alamanda de Gurb li ha pagat els 350 sous bar. de tern que li devia i li en fa àpoca de rebut

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.