Affordable Access

Odgovornost za riječ

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

11 BALADE KAO AUTORSKI PROJEKT* Cvjetko Milanja, Zagreb Sažetak U raspravi se daju obrisi sinteznoga ‘’sinoptičkoga’’ pristupa Baladama Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, pri čemu je konzultirana gotovo sva stručna i književnopovijesna literatu- ra o predmetu. No, istraživanje se usredotočilo na ona ‘’polja’’ pretraživanja koja su za same Balade značajnija glede njene strukture, poetike i epistemologije. U tom se smislu profiliralo nekoliko razina, rezultat kojih su hipotetični naputci, sugerirani kao uvodi u nova moguća istraživanja, u one probleme naime koje je iniciralo ovo Krležino djelo. Ključne riječi: geneza, dijalektalni jezik, ideološka i povijesna sfera; žanr, poetika, mentalistički model, tijelo i jezik Uvodni naputak Ovaj napis o Krležinim Baladama Petrice Kerempuha (1936.) ima dvostru- ku nakanu; ponuditi kritičko-sintezno čitanje dosadašnjih stručnih spoznaja o tom Krležinom djelu, s napomenom da cilj nije bio iscrpna (i potpuna) analiza, deskripcija i (moguća) tipologija kritičke recepcije Balada, što bi bio jamačno potreban i koristan napor, neophodan u monografiji o Baladama, nego pak kri- tički uvid u “simptomatologiju” s obzirom na ona problemska “polja” koja su mi se nadala relevantnima glede drugoga cilja. A drugi cilj ovoga napisa također nije imao ambicije “dogotoviti” ono što je intencijom bilo stratificirano, nego je ta stratifikacija imala za cilj “samo” otvoriti, donekle naznačiti osnovne gabarite što će tek treći dio (kada bude zgotovljen) “dovršiti” – nazovimo ga prigodno “epistemologijom Balada”. Druga dakle nakana imala je za cilj prepoznati i signi- rati malo drugačije čitanje Balada – po segmentima ili u cjelini. Dakako da se to krležiana: Balade *Tematska cjelina časopisa Kaj uoči 30. obljetnice smrti Miroslava Krleže (1893.-1981.) i uoči 75-ljetnice prve objave Balada (op. ur.) Izvorni znanstveni rad UDK 821.163.42’282-1 Krleža/Balade (497.5) Primljeno 2010-01-15 Book_Kaj_3.indb 11 2010.06.08 17:38 12 “drugačije či

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments