Affordable Access

"Viajes por las escuelas de Cataluña" de Luis Bello, edició i estudi introductori d'Agustín Escolano Benito

Authors
Publisher
Revista Catalana de Pedagogia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

01 Recensions L. BELLO, VIAJES POR LAS ESCUELAS DE CATALUÑA, EDICIÓ I ESTUDI INTRODUCTORI D’AGUSTÍN ESCOLANO BENITO, VALÈNCIA, TIRANT LO BLANCH, 2002 En el marc de la meritòria tasca desenvolupada pel professor Agustín Es- colano, de la Universitat de Valladolid, per recuperar els textos corresponents als distints viatges realitzats per Luis Bello per les diferents zones d’Espanya, arriba el torn a Catalunya. Bello va desenvolupar una àmplia tasca publicística entre el 1925 i el 1931, recorrent les terres de mitja Espanya. Gran part de les seves cròniques es van recollir en quatre volums publicats sota el títol genèric de Viajes por las escuelas de España (1926-1929). Ara bé, les impressions cor- responents als seus viatges per Catalunya van quedar estampades en les pàgines del diari El Sol sense ser recollides —fins a arribar a l’edició que ara ens ocu- pa— en un volum independent. Val a dir que aquests articles no només oferien una radiografia de la realitat educativa del país, sinó que també suscitaven una consciència crítica a favor d’una escola pública, nacional i regeneradora, oberta a tots en un moment històric —aquells difícils anys del període d’entreguer- res—, en els quals es confiava utòpicament en el poder salvador de l’educació perquè la redempció del gènere humà exigia una solució pedagògica. Malgrat que pogués donar altra impressió, la veritat és que en aquells anys (1925-1931) la situació educativa de Catalunya no diferia ostensiblement de la de la resta de l’Estat. També en el Principat com a Andalusia, Extremadura i Ga- lícia, «el més miserable és l’escola», escriu Bello. Per aquest motiu, el que veu en terres catalanes resulta «semblant al trist quadre que duc encara en la retina des que vaig treure el cap per la primera escuelita del Guadarrama». A la ciutat de Barcelona, que en els anys vint havia desenvolupat una activa campanya a fa- vor de la construcció d’edificis escolars (Escola del Mar, Escola del Bosc, la Fa- rigola i el grup Baixeras), les escoles públiqu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F