Affordable Access

Arbetsplatsbeteenden och deras påverkan på projektmål - En statistisk modell för erfarenhetsåterföring

Authors
Publisher
Lunds universitet/Teknisk logistik
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Statistics
  • Logistics
  • Regression Analysis
  • Construction Site
  • Mapping
  • Measuring
  • Efficiency
  • Technology And Engineering

Abstract

Microsoft Word - Ex-jobb final.docx Arbetsplatsbeteenden och dess påverkan på projektmål – En statistisk modell för erfarenhetsåterföring Handledare Henrik Hyll Författare Robert Edin Thomas Eriksson Arbetsplatsbeteenden och dess påverkan på projektmål II Arbetsplatsbeteenden och dess påverkan på projektmål III Sammanfattning Titel: Arbetsplatsbeteenden och dess påverkan på projektmål – En statistisk modell för erfarenhetsåterföring Författare: Robert Edin Thomas Eriksson Handledare: Henrik Hyll, Institutionen för Teknisk logistik på LTH i Lund, samt logistikansvarig på NCC Construction Sverige AB, Region Syd i Malmö Problemställning: Hur påverkar olika arbetsplatsbeteenden utfallet av de faktorer som på en byggarbetsplats definierar projektframgång? Syfte/Mål: Arbetet syftar till att skapa en grund för NCC att centralt arbeta vidare ifrån, mot ett standardiserat sätt för kartläggning och mätning av olika arbetsplatsbeteenden och hur de påverkar projektmål. Målet är påvisa vilka beteenden som har störst inverkan på ett projekts nyckeltal. Kartläggning och mätning sker med en statistisk studie. Metod: I denna rapport har författarna undersökt samband mellan beteenden på byggarbetsplatser och uppsatta projektmål. En statistisk dataanalys av dessa beteenden och projektmål har genomförts för att utreda om det finns statistiska kopplingar mellan dem. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer och enkätutskick samt litteraturstudier. Intervjuer/förenkäter har gjorts/skickats till platschefer och olika tjänstemän som subjektivt fått bedöma olika frågor och rangordnat dem på skalor efter relevans. Intervjuerna har delats upp i två omgångar för framtagande av projektbeteenden respektive projektmål. Projektbeteenden har sedan omformulerats till påståenden till en huvudenkät för att platschefer lättare ska kunna svara. De

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F