Affordable Access

U svjetlo tamnim dubinama

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Preoblem Patnje
  • Propovijed

Abstract

Iz ove knjige vidimo, da je netočna često ponavljana tvrdnja, da su dolaskom Turaka samo franjevci ostali s narodom, a svi drugi svećenici tobože pobjegli. Istina je samo to, da se broj svjetovnih svećenika s vremenom smanjivao, a bolje organizirani i kompaktni franjevci sve više prevladavali. Za jedne i druge vrijedi autorov odmjereni sud: »Bilo ih je, kao uvijek i svagdje, do­ brih i loših, svjetla i sjene« — što se može reći i za ostale vjernike. Dobro je naglasiti i činjenicu, da turski progoni protiv katolika nisu uvijek bjesnili. Bilo je razdoblja kad se živjelo u prilično snošljivim prilikama. Teži progoni javljali su se povremeno, a opet ne u svim krajevima jednako. Crkva je uza sve nevolje i slabosti nadživjela tursku vlast u Slavoniji, i u novim prilikama opet doživjela dane obnove i procvata. U SVJETLO TAMNIM DUBINAMA J e r k o B a r i š i ć Profesor na bogoslovnom fakultetu u Zagrebu dr Jordan Kunioič obogatio je nedavno svoj vrlo plodni i raznoliki stvaralački rad1 zbirkom propovijedi o pitanju boli: U svjetlo tamnim dubinama.2 Autor — iskusan profesor, dugo­ godišnji dekan i praktični pastoralni radnik — kao da hoće svojim radom ispu­ niti praznine u našoj teološkoj literaturi. To dokazuje i posljednje djelo. Mi inače oskudijevamo homiletskim djelim a bilo teoretskim biillo praktičnim. Na praktičnom polju ta se je nestašica as obito pokazala s liturgijskom obnovom, kad se vdše teško mogu koristiti strana djela. Zato svaka propovjednička stvar dobro dođe. Eto u takvoj situaciji dobivamo vrijedno djelo o posebno teškoj temi koju već za to mnogi izbjegavaju. Stoga nam je ova zbirka profesora Kutničića dvostruko dragocjena. U predgovoru autor iznosi važnost problema; »-U boli je čovjekova sudbina. 0 iskorištenoj ili neiskorištenoj ‘boli oviLsl öv jekova sreća ili nesreća«. Zato »taj problem svakoga p rivlači. . . jer u njem u je svaki od nas«. »Bol je na repertoaru 1 propovjednika«, Međutim, autor se žali: »-Posvuda se, ipak, o boli govori samo pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F