Affordable Access

Learning in Community: Small Group leadership for Educational Change

Authors
Publisher
Educar
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Coberta Educar 34 Coberta Educar 34 7/1/05 13:02 Pagina 1 Compuesta C M Y CM MY CY CMY K Nú m . 3 4, 20 04 , I SS N 02 11 -8 19 X Departament de Pedagogia Aplicada EDU R 34 John Elliott: el seu pensament i la seva influència John Elliott: su pensamiento y su influencia Servei de Publicacions CA DADES CATALOGRÀFIQUES RECOMANADES PEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Educar : revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Universitat Autònoma de Barcelona ; dir. Jaume Sarramona i López. — Núm. 1 (1982)- . — Bellaterra [Barcelona] : Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1982- . — 23 cm Semestral. — Continuació de: Anuario. — A partir del núm. 19 (1995) la menció de responsabilitat can- via per: Departament de Pedagogia Aplicada ISSN 0211-819X I. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia i Didàctica II. Universitat Autònoma de Ba 1. Educació 37 La reproducció total o parcial d tament informàtic i la distribució escrita dels titulars del copyright, ducció de l’índex i dels resums Consell de redacció Joan Rué (director); Maria Jesús Comellas, Joaquín Cristina Laborda, Màrius Mart Pere Marquès, José Tejada, Carm Mercè Jariot (secretària) Consell assessor Nieves Blanco (Dep. de Didácti Escolar, U. de Málaga), Teresa B de Investigación y Docencia Eco México), Anna Camps (Dep. de de la Llengua i de les Ciències So J. Manuel Escudero (Dep. del C U. de Murcia), Ulisses Ferreira d (Fac. Educação, UNICAMP), Ja i López (Dep. de Pedagogia Siste UAB), Núria Silvestre (Dep. de de l'Educació, UAB), Marina Su (Dep. de Sociologia, UAB), Gon Mackenna (Facultad de Educaci Universidad Católica de Chile), Denise Vaillant (ANEP-CODIC Montevideo, Uruguay) Subscripció i administració Universitat Autònoma de Barce Servei de Publicacions 08193 Bellaterra (Barcelona). S Tel. 93 581 10 22. Fax 93 581 3 [email protected] Educar 34 001-176 7/1/05 13:05 Página 2 rcelona. Departament de Pedagog

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F