Affordable Access

Subjektiva upplevelsen av miljön i Health

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Användbarhet
  • Aktivitet
  • Delaktighet
  • Attityder
  • Personliga Faktorer
  • Omgivnings Faktorer
  • Medicine And Health Sciences

Abstract

Denna studie syftade till att undersöka den subjektiva upplevelsen av användbarheten i Health Sciences Center Lund HSC. Att en miljö är tillgänglig behöver inte vara samma sak som att den är användbar. Efter en studie gjord vintern 2009 där fysiska miljöhinder listades i HSC avsåg författarna undersöka hur studenter med funktionella begränsningar upplevde användbarheten i sin skolmiljö. För att undersöka detta inspirerades författarna av bedömningsinstrumentet ”bedömning av anpassning i skolan” (BAS). Det är genom att fråga individen som utför en aktivitet i en given miljö som användbarheten visas. Fem respondenter med funktionella begränsningar deltog i studien. Resultatet visade att det som upplevdes mest inskränkande på användbarheten var praktiska rastaktiviteter och att umgås med andra på rasten. Dessa begränsningar grundade sig i fysisk otillgänglighet och attityder från den sociala miljön. Studien visar på att den fysiska och sociala miljön påverkade studenter med funktionella begränsningar genom att mycket energi lades på att orka med en dag och att de inte klarar av att vara så aktiva som de önskar.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments