Affordable Access

Marina Kuzman: Zdravlje za svaki dan

Authors
Publisher
PLIVA CROATIA d.o.o.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KOK00 Impressum.indd 257 MEDICUS 2007. Vol. 16, No. 2, 257 Knjiga ZDRAVLJE ZA SVAKI DAN u izdanju Medicinske na- klade već po samom naslovu otkriva da se radi o opsežnu medicinskom stručnom djelu koje je pokrilo sva područ- ja medicine. Sve su teme obrađene na jednostavan i ra- zumljiv način, ali istodobno, medicinski precizno, stručno i znanstveno utemeljeno. Knjiga se obraća čitatelju, medicinskom znatiželjniku, u obliku jednostavno postavljenih pitanja o bolestima i bo- lesnim stanjima, a zatim odgovara jednostavnim, struč- nim riječima liječnika znalca koji se svakodnevno susreće u svom poslu s tim problemima. Podijeljena je u četrdeset i jedno poglavlje, počevši s pita- njima o bolestima djece u novorođenačkoj dobi, zatim o dječjim zaraznim te ostalim bolestima učestalim u toj dobi. Slijede pitanja navike i odgoja djece predškolske dobi, si- stematski pregledi kod upisa u školu, kao i tijekom hirovitog vremena odrastanja do adolescencije. Također se obrađu- ju neizbježna pitanja ovisnosti o alkoholu, duhanu i drogi. Slijede pitanja zasebno posvećena ženskom i muškom zdravlju te obiteljske teme. Nezaobilazne bolesti koje se javljaju tijekom godine, bez obzira na to radi li se o zaraznim, crijevnim ili respirator- nim bolestima, trovanju hranom i gljivama, prehladi ili gr- lobolji, gripi i upali pluća, kronične bolesti bronha i pluća, sljedeće su obrađene teme. Nisu zaboravljena ni pitanja o bolestima koje se prenose sa životinja na čovjeka – antro- pozoonozama. Nakon toga, obrađene su teme pojedinih organskih susta- va: probavnog, mokraćnog, mišićno-koštanog, kardiova- skularnog, živčanog, vidnog, slušnog, psihičkog, kao i spol- no prenosive bolesti. Postavlja se dijagnostika i simptoma- tologija tih bolesti, zatim načini liječenja te obvezne pre- ventivne mjere. Može se reći da knjiga obuhvaća sva važna poglavlja o zdravlju pojedinca i populacije. Stručno i, istodobno, jed- nostavno pisana, u prvom je redu namijenjena čitateljima koji se brinu za vlastito z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F