Affordable Access

Starobugarsko A ne nъ

Authors
Publisher
Old Church Slavonic Institute
Publication Date

Abstract

Starobugarsko A ne nъ Starobugarski složeni veznik A ne nъ s gradacijskim značenjem susreće se jedini put u Supr. na mjestu grč. me oti. Dugo nije privlačio pozornost slavista. U novije doba E. Dogramadžieva ga u radu "Структура на старобългарского съчинено изречение" (Sofija 1968) tumači kao umjetnu tvorevinu, načinjenu zato što nije bilo mogućnosti da se na drugi način prevede ili kalkira grč. me oti. U članku autor donosi novopronađene primjere složenog vezika A ne nъ iz nekih srednjobugarskih spomenika i dokazuje da isti nije nikakva umjetna tvorevina, nego domaći veznik. Njegovi se tragovi mogu vidjeti u novobugarskom a ne, koje se u 19. stoljeću upotrebljavalo u značenju "kamo li" (Gerov), ali je strano u suvremenom književnom bugarskom jeziku.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.