Affordable Access

FOLK MUSIC OF BRAČ IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - UPUTE AUTORIMA.doc UPUTE AUTORIMA Narodna umjetnost je časopis koji objavljuje radove s područja etnologije, folkloristike, kulturne antropologije, filologije, etnomuzikologije, etnokoreologije, ali i drugih srodnih disciplina. Časopis izlazi dvaput godišnje, pri čemu je prvi broj na engleskom i u pravilu je tematski, a drugi je na hrvatskom jeziku. Rok za predaju radova za broj na engleskom je 31. prosinca, a za broj na hrvatskom 1.srpnja. U obzir za objavljivanje dolaze samo radovi koji nisu prethodno objavljivani niti se nalaze u recenzijskom postupku za neki drugi časopis te se od autora očekuje da svojem radu prilože izjavu u tom smislu. Radovi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, na adresu http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/nu, a prihvaćaju se za objavljivanje nakon provedenog recenzijskog postupka, u slučaju da on rezultira dvjema pozitivnim recenzijama. Tiskanje članka u Narodnoj umjetnosti podrazumijeva i njegovo objavljivanje u elektroničkom obliku. Radovi trebaju biti opsega do 25 kartica (uključujući sažetke, bilješke, literaturu i grafičke priloge), napisani fontom Times New Roman, veličine 12, s proredom 1.5. Na prvoj stranici rada valja navesti sljedeće podatke: puni naslov i podnaslov članka, ime i prezime autora/autorice, naziv i adresu institucije u kojoj je autor/ica zaposlen/a (ili kućnu adresu) te adresu elektroničke pošte. Radovima treba priložiti sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku, opsega do 200 riječi, te popis ključnih riječi (do 5). Pri upućivanju na tuđe tekstove ili njihovu citiranju, izvor na koji se referira treba navesti u zagradi unutar teksta: npr. (Giddens 2005:34-35) ili (Williams 2003). Bilješke (fusnote) služe za dodatna objašnjenja, komentare ili digresije te se navode na dnu pojedine stranice. Sve stranice moraju biti numerirane. Slikovne priloge, glazbene primjere i tabele treba predati u zasebnom dokumentu, uz precizne upute na koja mjesta u tekstu oni trebaju doći. U popis literat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments