Affordable Access

Uvodna riječ

Authors
Publisher
Croatian Library Association; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

XIII UVODNA RIJEČ Početkom travnja 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održan je jednodnevni stručni skup koji je tematski okupio dva okrugla stola: 4. Okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment s temom Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla (Komisija za upravljanje) i 2. Okrugli stol na temu: Od statistike do pokazatelja uspješnosti s radionicom o vrednovanju1 (Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti). Cilj skupa bio je promicanje teorijskih i praktičnih znanja o pokazateljima uspješnosti u knjižnicama, po- trebi statističkog praćenja poslovanja i vrednovanja uspješnosti knjižnica kao i načinima učinkovitijega svakodnevnog upravljanja promjenama i svijesti o potrebi razvoja organizacijske kulture u knjižnicama s naglaskom na praksi hrvatskih knjižnica. Zajednička inicijativa potekla je od Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskoga knjižničarskog društva, a prigoda je to bila da se na stručnom skupu progovori o temi upravljanja u knjižnicama i o načinima praćenja poslovanja. U naše, ekonomskim problemima bremenito, vrijeme, nastojali smo usmjeriti pozornost na činjenicu da i unutar okvira hrvatskih knjižnica postoji svijest o društveno održivim i društveno odgovornim knjiž- nicama, javnim ustanovama koje su u svojoj dugoj povijesti uspjele premostiti brojne prepreke, osmisliti nove načine i postupke rada i uz primjenu novih medija i tehnologija, ujedno sačuvavši svoju temeljnu važnost za društvo i korisnike. U ovom tematskom broju Vjesnika, čast nam je predstaviti šest odabra- nih priloga predstavljenih u sklopu 2. okruglog stola Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti, koji se tematski bave raznim perspektivama vredno- vanja. Prva tri pretežito se bave teorijskom razradom teme, dok se ostala tri bave konkretnim pokazateljima ili iznose studiju slučaja ili istraživanje. Jedan rad je izvorni znanstveni rad, četiri su stručna rada, jedan je prikaz rezultata istraživanja ‒ studija slučaja. Prvi rad tematiz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments