Affordable Access

Religioznost i ličnost: analiza odnosa na uzorku građana Subotice

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Religioznost
 • Ličnost
 • Anksioznost
 • Depresivnost
 • Agresivnost
 • Sociopatija
 • Religiosity
 • Personality
 • Anxiety
 • Depression
 • Aggressiveness
 • Sociopathy

Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi latentnu konfiguraciju pojedinih dimenzija religioznosti i psiholoških osobina ličnosti pod utjecajem sociodemografskih značajki ispitanika kao što su spol, dob, zanimanje i nacionalna pripadnost. Uzorkom su obuhvaćena 583 punoljetna ispitanika gradskog područja Subotice. Faktorskom analizom ekstrahirane su dimenzije religioznosti imenovane kao religiozno uvjerenje, sakramentalni život, kršćanska ljubav prema bližnjemu i religiozno iskustvo. Kao jednofaktorske dimenzije ekstrahirane su sljedeće osobine ličnosti: anksioznost, depre-sivnost, agresivnost i potreba za moći. Kanonička diskriminacijska analiza primijenjena je radi utvrđivanja utjecaja sociodemo-grafskih obilježja ispitanika na latentnu konfiguraciju dimenzija religioznosti i osobina ličnosti. Rezultati istraživanja pokazali su egzistenciju (1) anksioznog pseudoreligioznog sentimenta karakterističnog za starije generacije, (2) anksiozno-depresivnog pseudoreligioznog sentimenta karakterističnog za umirovljenike i kućanice, (3) psihoticnoga pseudoreligioznog sentimenta karakterističnog za jedan dio srpskoga i mađarskog subuzorka, (4) anksiozne semireligioznosti karakteristične za žene, (5) anksiozne intrinzične religioznosti karakteristične za najmlađi i stariji subuzorak, i (6) depresivne intrinzične religioznosti karakteristične za hrvatski i mađarski subuzorak.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F