Affordable Access

Crònica : La petita gran història dels 10 primers números de la Revista de Física : Institut d'Estudis Catalans

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La petita gran historia dels 10 pri- mers números de la Revista de Hsica Institut d'Estudis Catalans La presentació del primer volum de la Revista de Fisica a 1'Institut d'Estudis Catalans el proppassat 20 de juny de 1996, va quedar emmarcada per dues intervencions que avui refonem. Publicar-les a la Revista pot semblar un exercici d'autocomplaenqa dels qui d'una manera conti- nuada hem treballat els últims cinc anys per fer-la pos- sible. En realitat, perb, es tracta d'informar els lectors dels nostres orígens -car no és en va que la publicació és una activifat més de la Societat Catalana de Física-, de corn es va prendre la decisió de publicar-la, de corn ho hem fet en el curs d'aquests 10 números, i de quines creiem que són les necessitats de futur. Fins que no es confecciona l'índex dels primers 10 números no ens adonarem del valor afegit que represen- tava presentar-los en forma de volum. La física expres- sada en catala assolia, sense proposar-nos-ho, una fita humil, pero real. S'havia acomplert aquella dita del po- eta Machado que diu que es fa camí tot caminant. La Societat Catalana de Física va ser creada formal- ment el 1986. Pero la Societat ja existia, de fet, en la Secció de Física de la Societat Catalana de Cikncies Físiques, Químiques i Matematiques, que fou revitalit- zada el 1976 per quatre socis que plantejaven nous pro- jectes. Es tracta de Josep M. Tura i Soteras, Francesc Solé i Planas, Josep Rivera i Aranda i Jordi Porta i Jué. Aquest nucli, que aconseguí mobilitzar forca persones al seu voltant, dona personalitat propia a la Secció en poc temps. En aquest nucli aviat destaca Jordi Porta, pel seu entusiasme desbordant, les seves iniciatives, la seva capacitat per inventar i impulsar projectes, sempre en relació amb la institucionalització i el reconeixement so- cial de la física, una especialitat científica llavors encara poc coneguda i apreciada, de la qual es desconeixia fins i tot la utilitat i el servei social que pot arribar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments