Affordable Access

1622, novembre 16. Àpoca. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Pere Tomàs, major, pagès del mas de la Torre, del terme del castell de Rubió, en nom propi i com a procurador del seu fill homònim, estudiant de lleis i cànons, reconeix a Celdoni Ballara, prevere de Tous, que n'ha rebut 100 ll. per la Venda a carta de gràcia d'un censal mort i un violari que sumen 9 ll. 17 s. 6 d. en pensions anuals. Amb certificació del mateix notari

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments