Affordable Access

Kninski spomenici hrvacko-vizantinskoga sloga u zagrebačkom arheologičkom muzeju

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Godina XII. U ZAGREBU, i . LISTOPADA 1890. Broj 4. VIESTNIK HRVATSKOGA ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. Kninski spomenici hrvacko-vizantinskoga sloga u zagrebačkom arheologičkom muzeju*). Tab. II. br. 1 — 14. Pri velikoj oskudici pisanijeh spomenika o životu našijeh pradjedova u prva četiri stoljeća nakon njihova doseljenja u ove zemlje, u kojima mi dan danas prebivamo, suvišno bi bilo doka­ zivati, koliko sn po nas dragocjeni, koliko li znameniti svakojaki predmeti, pa bili oni cjeloviti ili krnjasti, što su nam iz onog davnog i slabo poznatog doba ostali sačuvani, a očito nam povije- daju o naobrazbi, o vijerskom osvjedočenju i o političkoj moči starijeh Hrvata svojih gospodara. Još u velike veća biva zname­ nitost tijeh predmeta kad osjem što objašujuju domaću povijest Hrvata, prosiplju jošte obilnu svjetlost u najmračnije doba općenite umjetničke povijesti. Takovi su predmeti svekolike kninske objelo­ danjene i neobjelodanjene iskopine. Dužnost nam je dakle i domo- *) Ove je spomenike primilo u dar ravnateljstvo arkeolog. odjela nar. zem. muzeja od preč. gosp. Fra Luigja Maiuna, predsjednika stari- narskoga družtva u Kninu, i u ime istoga društva slieđećom popratnicom: „Uputio sam Vam za muzej dva sandučića kninskih arkitetoničnih izkopina. Nisu komadi po izbor, jer bolje zadržali smo za se. Na žalost nisu niti duplikati, pače zgoljni ulomci, al za sad treba, da se zadovoljite sa otima, a namjeravam Vam još njeSto prikupiti iz drugih mjesta u Dalmaciji, koje sam jur zamjerio, i tako popuniti Vam tu malu zbirku, Dobro bi bilo, da i te komade dadete narisati, i da ih u Viestniku obielodanite, za da se bude imati pri ruci dokaz, ako se slučajno nađju drugi odnosni komadovi". — Na toli mili i dragocieni dar muzejalno ravnateljstvo najtoplije se zahvaljuje. Dredničtvo. 9 114 ljubna i naučenjačka, da pom njom proučavamo i na svjetlost da iznašamo do najsitnijeg krnjatka kninskijeh graditeljskijeh spome­ nika. Zagrebački muzej posjeduje sljedeće ulomke tijeh

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments