Affordable Access

Qui parla el darrer

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ein ins Stuinme entglittenes Ich un jo esmunyit en la mudesa Wieder Begegnungen mit vereinzelten Worten wie: Steinschlag, Hartgrasel; Zeit. De nou trobades, paraules aillades com: pedruscall, duragram, temps. daJ bewahrt sei ein durchs Dunkel getragenes Zeichen, Reduccions QUI PARLA EL DARRER Plató: Perqui, de la mort, ningú no en sap res. I Pau1 Celan: Ningú no testimonia per al testimoni. I tanmateix sempre ens triem un company: no per a nosaltres, sinó per a una cosa que hi ha dins nosaltres, fora de nosaltres, que necessita que ens fallem a nosaltres mateixos per a poder passar la línia que mai no hem d'assolir. Company perdut per endavant, pbdua que, a partir d'a- ra, ocupa el nostre lloc. ¿On cercar el testimoni per al qual no hi ha testimoni? Allb que aquí ens parla ens arriba per una extrema tensió de llenguatge, per la concentració, per la necessitat de mantenir, de dur l'una cap a I'altra, en una unió que no fa una unitat, unes pa- raules d'ara endavant associades, ajuntades per una cosa que no n'és el sentit, orientades només cap a -. I allb que ens arriba d'a- quests poemes, gairebé sempre molt curts, en quk termes i frases semblen, pel ritme de la seva brevetat indefinida, voltats de blanc, és que aquest blanc, aquestes aturades, aquests silencis no són pauses o intervals que donen lloc a la respiració de la lectura, sinó que pertanyen al mateix rigor que només permet un poc d'a- fluixament, un rigor no verbal que no és destinat a crear un sentit, com si el buit fos més una saturació que no una manca, buit satu- rat de buit. I, amb tot, potser no és aixb el que primer en retinc, si- nó que un llenguatge com aquest, que sovint és tan dur (com en alguns poemes del darrer Holderlin), i de fet no tan dur -més aviat una cosa estrident, un so agut més enlli del que pot fer-se cant-, no arribi mai a produir una paraula de viol&ncia, no cope- gi l'altre, no sigui mogut per cap intenció agressiva o destructora: com si ja hagués tingut

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F