Affordable Access

Izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta, 1960—1978

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta, 1960—1978. U) a >N3k l_ E 1. ARONDACIJA. Pravni leksikon. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd. Savremena administracija, 1970:47. 2. ARONDACIJA. Privredni leksikon. Zagreb, Informator, 1961 : 32—33. 3. BEBEK, Drago — Roko ŠKERGO: Komasacija zemljišta i njen doprinos proiz­ vodnji hrane. Sociologija sela (Zagreb), 16/1978. (61—62) : 56—680. 4. BEŠLIN, Radivoj: Komasacija zemljišta i zaštita prirodne sredine u opštini Ada. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1978 : 302—310. 5. BIĆANIĆ, Rudolf: Tri koncepcije ruralnog planiranja. Sociologija sela (Zagreb), 2/1964. (5—6) : 3:24. 6. BOGDANOVIĆ, Bogdan: Sprovođenje komasacije zemljišta u SR Srbiji. Opština (Beograd), 28/1975. (6/7) : 61—66. 7. BOGDANOVIĆ, Bogdan: Komasacije zemljišta u SR Srbiji sa osvrtom na stanje i teritorijalne uslove iskorišćavanja poljoprivrednog zemljišta. Prvo jugoslovensko savetovanje o komasaciji zemljišta /zbornik/. Priština, Savez geodetskih inže­ njera i geometara Jugoslavije, 1978 : 91—100. 8. BOSANAC, Milan: Komasacija. Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Re­ dakcija: Milan Bosanac, Oleg Mandić, Stanko Petković. Zagreb, Informator, 1977 : 290. 9. BOŽIĆ, Ljubo: Agrarna politika sa osnovima zemljoradničkog zadrugarstva. Sarajevo 1960. 524 p. 10. BOŽINOVIĆ, Miodrag. Vidi: GOSTOVIĆ, Marko 11. BOŽOVIĆ, Savo: Eksproprijacija prava građenja kao institut ograničenja pra­ va svojine na poljoprivredna zemljišta zahvaćena generalnim urbanističkim pla­ nom. Pravni život (Beograd), 18/1969. (3—4) : 58—62. *) Ova bibliografija pruža izbor iz radova o sociološkim, ekonomskim, pravnim, političkim i organl- zaclono-tehničkjm aspektima komasacije zemljišta u našoj zemlji. Mjestimice su obuhvaćeni I poj­ movi širi ali dodirni pojmu komasacije, kao npr. arondacija, melioracija i hidromelioracija. U obzir su uzeti samo radovi domaćih au

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F