Affordable Access

Flor de Card, núm. 143

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

Jtffl vvo*** <*' c**** OCTUBRE DE 1988 * N° 143 La primera paraula que pronunciarà aquest nin serà en mallorquí. Els infants que ara neixen a la nostra illa són ciutadans del món per dret propi. La paulatina desaparició de les fronteres, lexpansió dels mitjans de comunicació i l'agiïització dels transports, posaran a rabast de tots aquests Infants la possibilitat de visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc del món. Per tot això no hi ha res tan important com oferir-los, des de molt petits, la possibilitat que siguin vertaderament conscients de la seva pròpia identitat i que puguin sentir-se dignes hereus de tota la riquesa de la nostra cultura. La normalització de la nostra llengua i el coneixement de la nostra cultura és l unie camí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra obligació, evidentment, es facilitar-los-ho al màxim. CONSELL INSULAR DE MALLORCA CARD -2- (198) A la darrera assemblea general de pares d'alumnes convocada per TAPA per triar els nous representants i per informar de l'estat de comptes i de les activitats de l'any ante- rior hi varen assistir trenta pares, quan se sap que són més de quatre-cents els que hi estan implicats. Davant aquest fet, que consideram considerablement important, creim que cal- dria cercar les raons del perquè els pares mostren tant desinterès en l'educació dels seus fills. Les pobres neurones envelleixen i perden l'agilitat dels primers anys i a vegades és difi- cil seguir el ritme del món actual; tal vegada la majoria dels pares s'inclinen per deixar-ho córrer pensant que no tenen suficients pul- mons per seguir lluitant. En aquest cas ja no s'esforcen per comprendre les situacions dels fills i es limiten a contemplar-les de lluny. Però els pares no es poden permetre el lu- xe de dimitir, cal que es decideixin per la di- ficultat que suposa el no perdre de vista l'educació dels seus fills, almanco fins que a- quests no siguin majors d'edat. En el món actual tothom està molt enfei- nat i per ventura els pares, quan han acaba

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F