Affordable Access

Activitats del curs 1983-1984

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sobre els fonaments de la física-matemàtica d'Euler SOBRE ELS FONAMENTS DE LA FISICA-MATEMATICA D'EULER (' ) per ALBERT DOU I MASDEXEXAS Professor de la Seccio de Matematiques , Facultat de Ciencies, Universitat Autonoma de Barcelona En primer lloc, vull agrair a la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques, i en particular a la Seccio de Matematiques, que m'hagin ofert de participar en aquest cicle de Conferencies en commemoracio del segon centenari de la mort de LEONHARD EULER. El tema dels fonaments en la tasca cientifica d'EULER es espe- cialment interessant, perque EULER (1707-1783) cobreix gairebe tot el segle XVIII, durant el qual tant el problema del rigor en la mate- matica, com l'aclariment dels conceptes primaris de la fisica resul- ten particularment intricats i estan continuament a 1'ordre del dia. En aquest segle els fisics i els matematics son la mateixa gent; Eu- LER, podriem dir, es fisic per la necessitat que imposa el seu temps, malgrat que tingui moiltissimes i importants contribucions a la ma- tematica fonamental i que per caracter i aficio sigui un matematic nat. El XVII es el segle de la matematica fisica, no sols pels proble- mes tractats i resolts, sing molt mes per raons metodologiques i epistemologiques. Per aixo to sentit tractar ensems els fonaments de la matematica i els de la fisica. M'ocupare en una primera part de la fonamentacio de la matematica, i despres en una segona part Aquest text correspon aproximadament al de la conferencia donada durant el Ci- cle que recull aquest volum. Entretant la part 1.2 fou reelaborada i ha estat publi- cada en castella a la contestacio de l'autor al discurs d'entrada a I'Academia de Ciencies de Madrid del professor Miguel de Guzman (mare de 1983). [365] 12 ALBERT DOU I MASDEXEXAS breument d'alguns principis que fonamenten la fisica i de les rela- cions d'aquesta amb les matematiques. 1. La contribucio d'EULER a les matematiques es immensa i de primerissima qualitat; es, sens

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F