Affordable Access

Ai là tác giả cuốn sách "Lịch và lịch vạn niên"?/Who Is the Author of the Book "Lịch và lịch vạn niên" (A Calendar, Annual and Perpetual)?

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bài báo đã phân tích để đi đến kết luận ông Lê Quý Ngưu không phải là tác giả của cuốn Lịch và lịch vạn niên. Âm lịch & Dương lịch đối chiếu 1780-2060, Nxb Văn hóa dân tộc, năm 2000. Tác giả đích thực của cuốn lịch này là cố học giả Hoàng Xuân Hãn, nhà giáo Nguyễn Như Lân, nhà nghiên cứu Bùi Quang Tung và còn có một hoặc hai tác giả người Trung Quốc; ngoài ông Ngưu ra, còn có hai dịch giả là ông Trần Khải Văn và bà Hồ Thị Lan. Ông Ngưu chỉ là một trong ba dịch giả và cũng không làm tròn chức trách người biên tập, cùng lắm ông chỉ là người sưu tập. Ngay ở chức phận cuối cùng này ông cũng không làm tròn bổn phận, chẳng hạn như ông không xin phép các tác giả, không tặng sách và trao nhuận bút cho họ… Tóm lại đây là một cách làm ăn không đứng đắn, cần chấm dứt.ABSTRACTBy its analysis the article comes to the conclusion that Lê Quý Ngưu cannot be named as the author of the mentioned book published by the National Culture Publishing House. The true author of the book are the late scholar Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Như Lân, a teacher, Bùi Quang Tung, a researcher, and certain chinese authors; Beside Mr Ngưu, two other translators for the Chinese texts are Trần Khải Văn and Hồ Thị Lan. Mr Ngưu is just one of the three translators.Therefore, definitely not deserving to be identified as an editor of the calendar, he can only be asserted as a collector of the relevant documents at the most. Even considered for this last role, he does not appear to fulfill it, taking into consideration his failure to ask for permits from the real authors, to present sample books to them and pay them their due remunerations... In a word, this is not an honest way of business transaction and should be stopped.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F