Affordable Access

Vlamingen tussen Kadzand en Brugge

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fictional Literature
  • Ane
  • Belgium
  • Brugge
  • Ane
  • Netherlands
  • Zeeland
  • Cadzand

Abstract

vla mingen tussen kadzand en brugge Heuvels zijn er niet om de eentonigheid te breken van dit land waar eens de zee langs een diepe inham binnen= vloeide, en geen wouden bepalen de kleur van deze vlakte waar de noordenwind zonder hinder overheen kan waaien. Een effen gebied strekt zich uit van Brugge naar de zee. W ijd uiteen staan oude torens met nevel om= hangen, en iedere bewoner weet dat deze vlakte niet is zoals een andere. Het is begonnen met een moerassig landschap onder dikke mis t, met eilandjes, stukken duin waar varens op groeiden en geulen waar de schaarse bewoners doorheen voeren. Eeuwen misschien hebben zij gevis t en gevaren om hun primitief geluk. Wij stellen het graag voor alsof deze geschiedenislozen in uiteenliggende periodes heen en weer werden gedreven door de telkens weerkerende zee, waar zij onmachtig tegenaan keken omdat zij nog de kracht niet hadden hun eigen kusten op te richten. En in de geheimzinnigheid van dit oude geluk vonden en lieten hen de Romeinen. Toen drong de zee opnieuw door. Andere geslachten kwamen zich in het land vestigen: de Friezen en de Saksen legden aan langs de zee, en vanuit het binnenland kwam de inzijpeling van Frankische volksstammen. Op terpen en hooggelegen plaatsen bouwden zij hun huizen: zij wierpen dijken op en begonnen met de drooglegging van - -- stukken grond: zoute schorren waar gras groeide voor de schapen. De wegen waarlangs hun kudden gedreven werden zijn de oudste van het polderland. Hun nederzettingen werden grote hoeven en bij de komst van de zende= Jingen groeiden enkele ervan tot dorpen uit. De nevel rondom de geschiedenis van dit kustvolk is dan reeds fel verdund. Wie de chronologische kaarten bekijkt van de verschillende doorbraken van de zee en de drooglegging die erop volgde, komt onder de indruk van het groot aantal dijken en kunstmatige waterlopen die het gebied doorkruisen. De drooglegging is in vervlugd tempo en op voortdurend grotere schaal gebeurd. De namen van de grote dijken zijn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F