Affordable Access

Minnen av en trädgård - en undersökning om barndomsminnen och platsanknytning från olika typer av trädgårdar :

Authors
Publisher
SLU/Dept. of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology
Publication Date
Keywords
 • Trädgårdar
 • Minnen
 • Barndomsminnen
 • Barndom
 • Anknytning
 • Platsanknytning
 • Utomhuslek
 • Känslomässig
 • Sinnlig
 • övergångsobjekt
 • Identitetsskapande
 • Egnahemsträdgårdar
 • Funkis

Abstract

Det här är en studie om barndomsminnen från trädgårdar. Den grundar sig på fyra intervjuer, två kvinnor och två män, som har berättat om sina minnen från barndomens trädgårdar. Två av dem var barn under 50-talet och två av dem under 80-talet. Syftet har varit att se om det fanns skillnader och likheter i anknytning till platsen utifrån hur trädgården var utformad. Deras minnen av hur trädgården såg ut har jämförts med typiska trädgårdar från samma tid. En beskrivning görs av innehållet och karaktären på de miljöminnen personen bär med sig från trädgården med en förlagsgivande tolkning av individens anknytning till denna plats. De två intervjupersoner, som vuxit upp i trädgårdar som innehöll mer rikligt med växtlighet i form av fruktträd, bärbuskar och grönsaksodling och även naturområden, berättar mer om sinnliga upplevelser och tillfällen till kreativitet, än de två personer som vuxit upp i trädgårdar av mer prydnadskaraktär. De senare har i högre grad sökt sig till områden utanför trädgården för att leka, medan trädgården mer figurerat som bakgrund i händelser av social natur.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.