Affordable Access

Apunts - Bones vibracions al Fòrum

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

revista de girona 266 > 49 ideologia concreta i consolidada. El Fòrum Gastronò· mic de Girona ja és un referent en gastronomia soste· nible, alimentació, cuina i salut, i economia i empresa, pensat com a motor econòmic i veta de mercat d’em· prenedors i negoci. Són camins a seguir i amb un ven· tall de possibilitats il·limitat, perquè el futur de la gas· tronomia i de l’alimentació camina cap a aquest costat. L’edició del 2011 va estar marcada per dos noms: Santi Santamaria i Ferran Adrià. El primer, a causa de la seva mort sobtada a Singapur, el 16 de febrer. Es van fer homenatges i minuts de silenci en memò· ria del cuiner de Can Fabes. En destaquen dos mo· ments: el diumenge, la glossa de l’historiador i gas· trònom Jaume Fàbrega, i el dimarts, la sessió de Xa· vier Pellicer, deixeble i successor de Santi Santamaria, que va cuinar tres plats de la carta de Can Fabes, dels quals destaca els ra· violi de gamba i ceps. Ferran Adrià va fer una intervenció memorable per anunciar que la ponència que feia seria la darrera, almenys du· rant els pròxims tres anys, en què voltarà pel món per presentar el projecte d’El Bulli Foundation. Va voler acomia· dar·se a Girona, al Fòrum, perquè quan el Fòrum va néixer el 1999 a Vic es va confiar en ell, i «perquè va ser el primer congrés, pel que s’entén per congrés, a la història de la cuina». Ferran Adrià va des· muntar (desconstruir, si voleu) els arguments de la cuina conservadora. Va dife· renciar entre cuina productista i elaboracionista: «L’amanida de tomàquet és productista i el gaspatxo, elaboracio· nista». Va situar el rostit al costat productista i els canelons, a l’elaboraci· onista. I va acabar amb contundència: «Tan ela· boracionista és un bru· nyol o una croqueta com l’esferificació». El Fòrum Gastronòmic Girona 2011 ha estat un èxit en tots els sentits. Indubtablement ha estat la primera vegada que les bones vibra·cions han estat molt generals: dels exposi· tors, dels ponents, dels congressi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F