Affordable Access

En "fit and proper" lov?

Authors
Publisher
Djøf / Jurist- og Økonomforbundet
Publication Date
Keywords
  • Fit And Proper
  • Finanstilsynet
  • Rettighedsfrakendelse

Abstract

I kapitlet analyseres og vurderes den i 2010 indførte regel i lov om finansiel<br/>virksomhed § 64, stk. 2, nr. 4, hvorefter Finanstilsynet diskretionært kan nægte<br/>en virksomheds valg af nyt bestyrelsesmedlem eller ansættelse af ny direktør<br/>eller kan fjerne en tidligere valgt eller ansat fra hvervet. Baggrunden for<br/>reglen bliver belyst, herunder tillidshensynet til finansielle virksomheder, et<br/>hensyn, der er strakt meget vidt med den virkning, at dette er sket på bekostning<br/>af individets retssikkerhed, hvor en person kan frakendes retten til sin<br/>beskæftigelse eller sit hverv uden nogen retssikkerhedsgarantier.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments