Affordable Access

El lliurament del cíngol, un episodi del cicle assumpcionista

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

64 65 eL LLiurament deL cíngoL, un episodi deL cicLe assumpcionista Recerca, 12 (2008), p. 65-96. ISSN 1135-6014 eL LLiurament deL cíngoL, un episodi deL cicLe assumpcionista teresa Vicens soLer 67 67 eL LLiurament deL cíngoL, un episodi deL cicLe assumpcionista Recerca, 12 (2008), p. 65-96. ISSN 1135-6014 Resum Presentació i breu anàlisi de les mostres de la iconografia del Lliurament del cíngol a l’apòstol Tomàs conservades en tot l’àmbit català medieval. L’estudi parteix de les diferents versions que ofereixen els relats apòcrifs que inclouen aquest tema, considerat com un episodi afegit per tal de demostrar la veracitat de l’Assumpció. Es constata que malgrat l’existència de relíquies marianes associades amb aquesta història, el nombre de representacions no va ser gaire abundant i, gairebé sempre, van ocupar un lloc secundari dintre de l’estructura iconogràfica dels conjunts que les contenen. Paraules clau: Iconografia mariana, Art medieval català, Art gòtic català, Relats apòcrifs Resumen Presentación y breve análisis de las muestras de la iconografía de la Entrega del cíngulo al apóstol Tomás conservadas en el ámbito catalán medieval. El estudio se inicia a partir de las diferentes versiones que ofrecen los relatos apócrifos que incluyen este tema, considerado como un episodio añadido con el fin de demostrar la veracidad de la Asunción. Se constata que a pesar de la existencia de reliquias marianas asociadas con esta historia, el número de representaciones no fue abundante y, casi siempre, ocuparon un lugar secundario dentro de la estructura iconográfica de los conjuntos que las contienen. Palabras clave: Iconografía mariana, Arte medieval catalán, Arte gótico catalán, Relatos apócrifos AbstRAct Introduction and brief analysis of the iconographic samples of the Madonna of the Girdle preserved in the medieval Catalan area. It studies the different versions of the theme, as seen in the apocryphal accounts. This theme is thought to be

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments