Affordable Access

Application of galerkin meshless method for bending plate problems

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Science
  • Phương Pháp Không Lưới
  • Phần Tử Tự Do Galerkin
  • Miền Giá đỡ
  • Tấm
  • Độ Võng
  • Galerkin Meshless
  • Bending Plate Problems

Abstract

Nội dung của báo cáo là giới thiệu Phương pháp phần tử tự do Galerkin (PP PTTDG), Thuật toán của PP PTTDG cho bài toán uốn tấm và các kết quả số. Phần giới thiệu sẽ trình bày cụ thể thuật toán tổng quát của PPKL. Tiếp theo trình bày PP PTTDG cho bài toán uốn tấm tổng quát và đưa ra sơ đồ khối của thuật toán. Cuối cùng là kết quả giải số cho một số bài toán uốn tấm đơn giản như tấm hình vuông tựa tự do, tấm tròn ngàm chu tuyến với lực phân bố đều. Kết quả được so sánh với nghiệm giải tích để đánh giá.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments