Affordable Access

Foreign Language Anxiety: Listening and Speaking

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Date
Keywords
  • Sosyal Bİlİmler (Genel)

Abstract

Bu çalısma öğrencilerin sınıf içi dinleme ve konusma etkinliklerinde yasadıklarıyabancı dil kaygısını arastırdı. Daha önce yürütülen birçok çalısmada yadinleme ya da konusma becerisi yabancı dil kaygısı bakımından ele alınmısfakat her ikisi bir arada arastırılmamıstır. Ayrıca bazı çalısmalar Horwitz vearkadaslarınca 1986 yılında gelistirilen anketi kullanmıstır. Bu çalısmada isealtı sorudan olusan bir anket Türkiye'deki bir üniversitesinin Đngiliz Dili veEdebiyatı Bölümüne devam eden 38 öğrenciye verildi. Anketin ilk iki sorusuLikert-ölçeğine uygun diğer dört soru ise açık uçlu soru seklindeydi. Sorularaverilen yanıtlar öğrencilerin iletisim tutukluğu ve öğretmen ve arkadaslarınınolumsuz değerlendirmeleri korkusundan dolayı konusma etkinliklerinde rahatolmadıklarını belirtti. Dinleme etkinliklerine gelince sınıfiçinde kullanılanvideo ve teyp kasetlerindeki konusmaları anlayamama güçlükleri vardı.Çalısmanın bu bulguları yabancı dil kaygısının hedef dilde üretimin yanı sıraanlamayı bloke ettiği için öğrencilerde dinleme ve konusma becerileriningelismesini engellediğini gösterdi.This study investigated the foreign language anxiety learners experience in theclassroom listening and speaking activities. In many early studies eitherlistening or speaking skill has been examined in terms of foreign languageanxiety but both of them have not been looked at. In addition, some studieshave used the questionnaire developed by Horwitz et al. in 1986. In this study aquestionnaire consisting of six questions were given to thirty-eight learners ofEnglish attending the Department of English Language and Literature at auniversity in Turkey. The first two questions of the questionnaire were in the form of Likert-type scaling whereas the other four were open-ended. Theresponses provided for the questions indicated that learners were notcomfortable in speaking activities owing to communication apprehension andthe fear of negative evaluations of their teachers and peers. As to the listeningactivities they had the difficulty of understanding the conversations in the tapesand the videos used in the classroom. These findings of the study showed thatforeign language anxiety is a hindrance in developing listening and speakingskills in learners as it blocks their comprehension as well as production in the target language.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.