Affordable Access

Hans Driesch - o temeljnim tezama svoje filozofije

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Hans Driesch — o temeljnim tezama svoje filozofije II. POSEBNA LOGIKA ILI FILOZOFIJA 0 PRIRODI I 0 DUSI Za mnoge biti će jamačno iznenađenje, kad čitaju ono »ili« u naslovu ovoga članka. Zar je posebna logika isto, što filozofija o prirodi i o duši? Prema Drieschu jest, kaošto izričito kaže (str. 34): »Naturordnungslehre und Seelenordnungslehre (Logik des empirisch Wirklichen)«. Nakon »Allgemeine Ordnungslehre ili Allgemeine Logik«, o kojoj je raspravljao (str. 13-34) neposredno slijedi »Naturordnungslehre und Seelenordnungslehre (Logik des empirisch Wirklichen). Mora dakle da je ova »posebna logika«. Na pitanje, kako se može filozofija o prirodi i o duši nazivati »logikom«, lako je odgovoriti: tako se može zvati u Drieschovoj pretpostavci. Jamačno je dakle od najveće važnosti za upoznava- nje Drieschova filozofijskoga sistema, da upoznamo i ispitamo temeljne teze njegove logike ili filozofije o prirodi i o duši. 1. Budući da ova dva pojma, naime priroda i duša (Das Naturwirkliche und das Seelenwirkliche) pretpostavljaju, prema Drieschu kao nužni uvjet pojam »sjećanja«, zato najprije tumači ovaj pojam. On veli (str. 35): »Sve izlazi iz pojmova »Vrijeme« i »Postati«; a ovi opet počivaju na tome, što znači »sjećanje«, činje- nica, da se sjećam. Činjenicu, da doživljavam sjećanje, treba dakle posve strogo izraziti«. Što dakle znači »sjećati se«? Ništa drugo negoli pretstaviti si neki predmet sa znakom »tada«. Driesch veli (str. 36): »Samo u obliku znaka »tada« na nečemu doživljava se »vrijeme« ne- posredno. Sada ili, bolje, bez v r e m e n a d o ž i v l j e n i sa- d r ž a j sa z n a k o m »tada« upravo je zato takozvani do- življaj sjećanja« (Nur in Form eines Damals-Zeichens am Etwas wird »Zeit« unmittelbar erlebt. Ein jetzt oder, besser, zeitlos er- lebter Inhalt mit einem Damals-Zeichen daran ist eben deshalb ein sogenanntes Erinnerungserlebnis). Što ovo znači, tako dalje tumači (str. 36): »A svi znakovi »tada« u smislu »prije ili kasnije«, (naime prije

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F