Affordable Access

Srpsko-hrvatski Snježane Kordić

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Jezik, 47., Osvrti SRPSKO-HRVATSKI SNJEŽANE KORDIĆ Snježana Kordić, Serbo-Croatian. Mlin- chen - Newcastle, 1997. Lineom Europea, Languages of the World/Material 148. p?gle~u d.an~šnje kr?atistike u Njemackoj sigurno ce nam tn knjige zapeti za oko: Mario Gr- čević, Die Entstehung der kroatischen Li- teratursprache (Quellen und Beitriige zur kroatischen Kulturgeschichte, Bohlau, 1997.), Leopold Auburger, Die Kroati- sche Sprache und der Serbokroatismus (Gerhard Hess Verlag, Ulrn!Donau, 1999.) te knjiga o kojoj će ovdje biti riječ. Grče­ vićeva knjiga je prikazana u nas u Jeziku i naišla je u Hrvatskoj na zaslužena pri- znanja, o Auburgerovoj vrijednoj knjizi bit će sigurno govora, a u pokušaju ob- državanja na životu "srpskohrvatskog" Snježana Kordić ne udara ni u ploču ni u čavao nego promašuje i jedno i drugo. Danas kad i Srbi kod kuće, a uglavnom i u svijetu odbacuju "srpskohrvatski"*, ta je knjiga svojevrsni vapaj za potonulim lađama. Već u reklamiranju tog jezika (na stranici gdje se nalazi mjesto izdanja, iz- davač te ISBN broj) napominje se da taj jezik govori "oko 16 milijuna ljudi", a u odjeljku pod 0.1. (3. stranica) broj se po- peo na "oko 17 milijuna ljudi". Brže od toga su rasle samo "žrtve fašizma" u beo- gradskim vojnim enciklopedijama! Među dijalektima se torlački uopće i ne spominje, vjerojatno zato što bi naru- šio dijalekatno trojstvo (štokavski, kaj- kavski i čakavski) . Prema dijalekatnoj karti veći dio istarskog primorja govori - štokavski, što jednostavno nije istina. Na str. 4. piše da se u prošlosti "SH u gramatikama i rječnicima također nazivlje ilirski, slavonski, dalmatinski itd." Prije 111 svega ako naziv "srpskohrvatski" datira tek od Kopitara, onda je besmisleno go- voriti o gramatikama i rječnicima "u proš- losti SH" (englesku kraticu Snježane Kor- dić SC prenosim kao SH), pa evo rado bih da nam autorica navede primjere koji bi nam pokazali kad se to naziv "dalma- tinski" rabio za "srpskohrvatski". Nije točna ni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F